Indsamling og brug af personoplysninger fra kunder, leverandører og andre entreprenører

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi vil indsamle og bruge de personoplysninger, du giver os, fordi dette er nødvendigt for at indgå og udføre enhver aftale med dig. Dette gælder for vores (potentielle) kunder samt for parter, som vi køber varer og/eller ydelser hos.

Hvis du er en (potentiel) kunde hos os, bruger vi dine data til at kunne sende dig et tilbud, til at bestemme hvilke specifikationer eller ønsker en bestemt vare eller ydelse skal opfylde, for at kunne levere varer eller til at udføre arbejde, kunne fakturere og for at kunne kommunikere med dig smidigt og effektivt om aftalens gennemførelse.

Hvis du er (potentiel) leverandør eller anden entreprenør, er dine personoplysninger også nødvendige for indgåelse og udførelse af aftalen. Ved køb er dette nødvendigt for at kunne oplyse, hvilke specifikationer eller ønsker en bestemt vare eller ydelse efter vores vurdering skal opfylde, for at kunne sende en forespørgsel om tilbud eller for at afgive en ordre hos dig, for at kunne betale dine fakturaer og kommunikere smidigt og effektivt med dig om andre aspekter af aftalen.

Du er ikke forpligtet til at give os dine personlige data. Men hvis du ikke giver os nogen eller utilstrækkelige personoplysninger, er det muligt, at vi ikke vil være i stand til at udføre de førnævnte aktiviteter.

Overførsel til tredjepart

I forbindelse med gennemførelsen af en eventuel aftale med dig, kan vi være nødt til at udlevere dine personoplysninger til parter, der leverer dele, materialer og produkter til os eller udfører arbejde på vores vegne. Vi bruger også ekstern serverplads til opbevaring af (dele af) vores salgs- og indkøbsadministration, som dine personoplysninger er en del af. Dine personlige data vil derfor blive givet til vores serverrumsudbyder. Vi bruger også Microsoft Office og de tilhørende opbevaringsmuligheder til e-mails og andre filer. Endelig, fordi vi bruger en nyhedsbrevsforsendelsestjeneste, vil dine personlige data blive videregivet til udbyderen af denne tjeneste.

Direkte marketing

Hvis du bestiller hos os, gemmer og bruger vi de personlige data, du har givet, til at informere dig personligt i fremtiden via e-mail om vores eksisterende og nye produkter og tjenester og, hvis det er nødvendigt, for at give dig et tilbud. Vi har en legitim interesse i at bruge dine personlige data til dette formål, nemlig at markedsføre vores produkter og tjenester. Hver gang vi sender dig en reklamemail, har du mulighed for at fortælle os, at du ikke længere ønsker at modtage den. Se afmeldingslinket nederst i hver udsendelse.

Hvis du er engangskunde hos os, sender vi dig kun reklamebeskeder, hvis du på forhånd har givet os din tilladelse til det.

Opbevaringsperiode for personoplysninger

Hvis du har bedt om et tilbud hos os, men du ikke er blevet kunde hos os, sletter vi dine data senest et år efter vores sidste kontakt. Selvom vi har modtaget et tilbud fra dig, men vi ikke er blevet din kunde, vil dine personoplysninger blive slettet senest et år efter vores sidste kontakt. Hvis du er blevet kunde hos os, eller vi er blevet kunde hos dig, opbevarer vi dine personoplysninger i en periode på syv år efter udløbet af det regnskabsår, hvor aftalen med dig er fuldt ud indgået. Perioden på syv år svarer til den periode, inden for hvilken vi er forpligtet til at opbevare vores administration for skattemyndighederne. Efter denne periode sletter vi dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har ret til at bede os om at se dine egne personoplysninger. Hvis der er grund til det, kan du også anmode os om at supplere dine personoplysninger eller rette unøjagtigheder. Derudover har du ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes eller at brugen af dine personoplysninger begrænses. Du kan også gøre indsigelse mod indsamling og brug af dine data eller indgive en klage til den hollandske databeskyttelsesmyndighed. Endelig kan du anmode os om at indhente dine personlige data eller overføre disse data til en anden.

For at udøve dine rettigheder kan du kontakte:

Jillco Kunststofservice BV
Twijnderstraat 55
6006NW Weert
Holland
info@trapmatten.nl

Du kan naturligvis også kontakte os med spørgsmål eller for mere information om indsamling og brug af dine personoplysninger